100% QUALITY

Zaměstnanci jsou největším kapitálem
a nejdůležitější investicí každé firmy.
Angažovanost zaměstnanců ovlivňuje celkovou výkonnost firmy.

Zaměstnanecká angažovanost

Význam výzkumů angažovanosti zaměstnanců je pro každou firmu značný. Výzkumy totiž slouží nejen k porozumění reálné situaci ve firmě, ale jsou i jedním ze způsobů, jak firma aktivně deklaruje svůj zájem o zaměstnance, ochotu porozumět jejich situaci a snahu o zlepšení celkové spokojenosti a loajality. 

Společnost g82 nabízí řešení, které umožňuje lépe pochopit vztah zaměstnanců k jejich zaměstnavateli, odhaluje klíčové oblasti tohoto vztahu, a pomáhá najít nové příležitosti pro budování vztahu se zaměstnanci.

g82 měří nejen spokojenost , ale také motivaci a loajalitu zaměstnanců, protože spokojenost sama o sobě nevypovídá nic o pracovní výkonnosti a dlouhodobosti vztahu. Podle uvedených kritérií je možné zaměstnance dělit do skupin (segmentů). Například loajální zaměstnanci mohou být nespokojení s nastavením určitých interních procesů, protože jim ale na firmě záleží (jsou motivovaní), přemýšlejí o aktuálním stavu a hledají možnosti zlepšení a řešení vedoucí k odstranění nedostatků. g82 ve svém řešení zohledňuje všechny výše uvedené aspekty a identifikuje jak zaměstnance rozhodující pro dlouhodobý rozvoj firmy, tak i ty, kteří se tzv. vezou.

Realizace výzkumu angažovanosti zaměstnanců za pomoci g82 zajistí potřebný interní odstup, otevřenost respondentů, anonymitu a autentičnost údajů – narozdíl od situace, kdy je výzkum realizován přímo samotným zaměstnavatelem.

g82 zajistí kompletní proces dotazování a zpracování dat pracovníky s bohatými zkušenostmi s tímto typem výzkumů.
 

Typický příklad procesu realizace projektu

Úvodní setkání g82 s Klientem

Sdílení informací a aktuální situaci ve firmě, upřesnění specifických cílů výzkumu, definice relevantních oblastí, které mohou mít vliv na vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. 

Vlastní výzkum

Anonymní kvantitativní dotazování všech zaměstnanců, ať už prostřednictvím dotazníků naprogramovaných (u zaměstnanců s přístupem na internet) nebo papírových (u ostatních zaměstnanců).

Porozumění výsledkům a jejich využití v praxi

Workshopy nad výsledky zaměřené na hledání příčin potíží a hledání akcí vedoucích k jejich odstranění. 

Pokud se chcete o tomto typu výzkumů dozvědět více informací, prosím, kontaktujte nás na adrese: ondrej.hladky@g82.cz

Nahoru